Merhaba Günü Logo Tasarımı Yarışması

Merhaba Günü Logo Tasarımı Yarışması

Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret AnonimŞirketi Bodrum Deniz Müzesi, “Halikarnas Balıkçısı” Cevat ŞakirKabaağaçlı’nın somut olmayan kültürel mirasına sahip çıkmaya devamediyor. Yerel yönetim müze çatısı altında bu kez Balıkçı’nın sabah-akşam,gelip-giderken, girip-çıkarken her daim kullandığı “Merhaba” selamınıuluslararası bir bakış açısıyla sahipleniyor.

Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret AnonimŞirketi ve bünyesinde faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesiçalışmalarıyla, Halikarnas Balıkçısı’nın doğum günü olan 17 Nisan,Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından 17 Nisan 2022’de “MerhabaGünü” ilan edildi.

Balıkçı’nın tüm dünya insanlarına, tüm hayvanlara, bitkilere, tümyaşayanlara yönelik insancıl duruşunu yansıttığı merhabası daha fazlabilinmeyi, anılmayı, hissedilip yaşatılmayı hak ediyor. HalikarnasBalıkçısı’nın merhabası, Merhaba Günü ile geçmişten geleceğesesleniyor.

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,Bodrum Deniz Müzesi “Halikarnas Balıkçısı” Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın somutolmayan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. Yerel yönetim müze çatısıaltında bu kez Balıkçı’nın sabah-akşam, gelip-giderken, girip-çıkarken her daimkullandığı “Merhaba” selamını uluslararası bir bakış açısıyla sahipleniyor.

Tüm dünyada, 1973 yılından beri her yıl 21 Kasım’da kutlanan “dünya merhabagünü”, aslında Balıkçı’nın çok çok önce diline pelesenk ettiği ve yaygınlaşması içinelinden geleni yaptığı hayat mottolarından biriydi. Balıkçı’nın misyonundan,vizyonundan bağımsız kutlanan Dünya Merhaba Günü, belki de Balıkçı’nınuluslararası ilişkilerinin bir ürünüydü, bu konuda elimizde henüz bir dayanak yok,ancak Dünya Merhaba Günü’nün Balıkçı’nın öldüğü yıl kutlanmaya başlanması dailginç bir ironi oluşturuyor.

Balıkçı’nın tüm dünya insanlarına, tüm hayvanlara, bitkilere, tüm yaşayanlara yönelikinsancıl duruşunu yansıttığı merhabası daha fazla bilinmeyi, anılmayı, hissedilipyaşatılmayı hak ediyor. Bu amaçla Bodrum Deniz Müzesi olarak HalikarnasBalıkçısı’nın merhabasını logo tasarımı haline getirip her yıl doğum yıl dönümündeadına yapılan etkinliklerin temsilinde kullanmak istiyoruz.Yarışmanın amacı, “Halikarnas Balıkçısı” Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın gözünden,zihninden, misyonundan, vizyonundan hareket ederek merhaba sözcüğünüanlamlandırmak ve grafik-görsel dille simgeleştirerek, merhaba sözcüğünü logotasarımı haline getirmektir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Ücretsiz, serbest katılıma açık olarak düzenlenmiş bir tasarım fikir yarışmasıdır. Yarışmaya 3. maddede belirtilen koşullar sağlandığı taktirde eğitim ya da mesleki düzey gözetilmeksizin katılım sağlanabilmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

– Yarışma, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde çalışmayan, 18 yaşından büyük seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki tüm profesyonel tasarımcılara ya da amatörlere açıktır.

– Yarışmaya her katılımcı en fazla üç (3) adet çalışma ile katılabilecektir.

– Çalışmalar tek sözcük Merhaba ve iki sözcük Merhaba Günü şeklinde kullanılacak bir düzenle tasarlanmalıdır. Merhaba sözcüğü ve Merhaba Günü söz seti, logotype (özgün yazı), tipografik, harf çıkışlı logo, harfleme (lettering) tasarımı biçiminde ele alınmalıdır. Büyük (MAJÜSKÜL) ya da küçük harf (miniskül) kullanımı, yarışmacının tercihine kalmıştır: Merhaba, MERHABA, merhaba vb. olabilir. Bu konuda özel bir talep yoktur.

– Çalışmalarda renk, teknik ve biçim yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak baskı, görüntüleme tekniklerinin, mecralarının sınırları da düşünülerek, herhangi bir yayında, medyada kullanılması gerektiğinde kayıp yaşamayacak nitelikte olmasına özen gösterilmelidir.

– Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmayaalınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopyaolduğu anlaşılan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucundaSeçici Kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte; buyarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veyayarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayımlandığının ya da eserin başkasınaait olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödülü iptal edebilir. Eğer ödülverilmiş ise, sahibinin ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödülalmış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkıdoğurmaz. Değerlendirme kurulunun inisiyatifindedir.

– Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ya da Müze, yarışmaya katılan eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle seçilen eser ya da eserleri kullanmayabilir. Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ödül kazanan tasarımları kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.

– Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, katılımcıların fikri mülkiyetle ilgili izinleri ve eser telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Eserlerin özgün ve yarışmacının elinin/aklının ürünü olması gerekmektedir.

– Yarışmada seçilen tasarımın tüm fikri sinai, maddi ve manevi hakları Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmiş sayılır. Ödül alan tasarımın sahibi, kullanılacak olan amblem, sembol, simge, logotype, logo ya da çizimde hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.

– Seçici Kurul, seçilen eserin sahibinden, eserin kullanım yerine uygun olması amacıyla eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir; bunun için Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

– Eserler, Seçici Kurul tarafından “yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı, konuya/amaca uygunluk ve sosyal faydaya kattığı değer” kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

– Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikte talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

– Yarışmaya birey ya da ekip katılımı serbesttir. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşabilir.Ekip üyelerinin her birinin ilgili kategorinin koşullarına harfiyen uyması zorunludur.Ekip olarak katılım durumunda, ekipten bir kişinin, yetkisi yarışmayı düzenleyicikuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekip temsilcisi olarakbelirtilmesi gerekir. Ekip temsilcisi ekibindeki üyelerin bilgilerini sisteme girmelidir.Yarışmaya katılan ekiplerin üyelerinin her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa vezincirleme olarak sorumludur.

– Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza ve ayırıcı işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılacaktır.

– Bu koşullara uymayanlar, çalışmalarını/tasarımlarını teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışmacılardan İstenenler

– Katılımcılar, çalışmalarını 10 MB’yi geçmeyecek biçimde, tek bir yatay A4 PDF dosyası halinde yarışmanın web sitesinde açıklanan sistem bağlantısı üzerinden yüklemelidir ve sistemin belirttiği teknik özellikleri gözetmelidir. PDF belgenin adı da dahil olmak üzere, üzerinde kullanıcı adı, site uzantısı vb herhangi bir yerde katılımcı kimliğini ifşa edecek bir bilgi yer almamalıdır.

– Yüklenen dokümanlara yatay A4 PDF formatında hazırlanmış, en çok iki A4 sayfası uzunluğunda, 1000 kelimeyi aşmayan bir metin eklenebilir. Yapılan çalışmada anlatılmak istenen ya da Merhaba sözcüğü ile birlikte kullanılacak Günü sözcüğünün nasıl yer alacağı örneklenebilir.

– Yüklenen dokümanların dijital isimlerinde ve içeriklerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması yasaktır.

– Çalışmaların sisteme yüklenmesi katılım şartıdır.

Ödüller

Ödüller 17 Nisan 2024’te, Merhaba Günü’nde verilecektir.

Dereceler:
1.’lik Ödülü : 40.000 TL
2.’lik Ödülü : 30.000 TL
3.’lük Ödülü : 20.000 TL (Ödül Sponsoru: SCA YACHTING)

Mansiyonlar:
1. Mansiyon : 15.000 TL
2. Mansiyon : 10.000 TL
3. Mansiyon : 5.000 TL

Özel ödüller (Eşdeğer Ödüller):
Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Özel Ödülü: Birincilik ödülünü alan tasarım Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından satışı yapılan turizm amaçlı hediyelik eşya ürünlerine basılarak satışının yapılacaktır.
İsmet Kabaağaçlı Özel Ödülü : 10.000 TL
Prof. Şadan Gökovalı Özel Ödülü : 10.000 TL

Yarışma Takvimi

Son Teslim Tarihi : 02 Şubat 2024
Seçici Kurul Oylaması : 05-23 Şubat 2024
Sonuçların Açıklanması : 01 Mart 2024

ilginizi çekebilir ikon İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merhaba Günü Logo Tasarımı Yarışması Detay >> Yarışma Bitlis Tatvan Belediyesi Logo Tasarımı Yarışması Düzenliyor
Bitlis’e bağlı Tatvan Belediyesi yeni logosunu belirlemek için logo tasarımı yarışması düzenliyor. ‘Marka Şehir Tatvan’ın Yeni Logosunu Sen Tasarla’ sloganı ile düzenlenen logo tasarımı yarışmasında birinci gelen esere 40.000 TL para ödülü verilmekte. Derece sahibi ikincilere 20.000 TL ve üçüncülere 10.000 TL ile toplamda 70.000 TL ödül dağıtılmakta. Tatvan Belediyesinin düzenlediği logo yarışması hakkında detaylar...
0 Yorum Yunus H. Parlar · 19 Mayıs 2023
Merhaba Günü Logo Tasarımı Yarışması Detay >> Yarışma Adidas İstanbul Temalı Tişört Tasarımı Yarışması Düzenliyor
Yarışma Konusu:  adidas Design Call İstanbul, adidas ve Mercado’nun birlikte hayata geçirdiği İstanbul temalı bir tişört tasarım yarışmasıdır. İlhamını İstanbul’dan alan tasarımcı ve sanatçıların yarışacağı adidas Design Call İstanbul, tüm tasarım disiplinlerine açıktır. Dereceye giren 5 tasarım, adidas Türkiye tarafından üretilecek ve dünyada en yüksek prestije sahip mağazalardan biri olan adidas İstiklal mağazasının vitrinlerinde sergilenerek...
0 Yorum Yunus H. Parlar · 3 Mayıs 2022
Merhaba Günü Logo Tasarımı Yarışması Detay >> Yarışma Pendik Kent Konseyi Logo Tasarımı Yarışması Düzenliyor
1.Yarışmanın Adı: Pendik Kent Konseyi Ödüllü Logo Yarışması 2.Yarışmanın Amacı: Yarışma, Pendik Kent Konseyi için kapsayıcı ve kuşatıcı yeni bir logo belirlenmesi amacıyla düzenlemektedir. Pendik Kent Konseyi vizyon ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanıma imkân sağlayacak özgün Pendik Kent Konseyi logosunun tasarlanması ve yeniden hayata geçirilmesidir. 3.Yarışmanın Konusu: Günün ihtiyaçlarına uygun pek çok ulusun...
0 Yorum Yunus H. Parlar · 14 Şubat 2022
yorum yaz YORUM YAZ

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menü